Årsmøte i Vålerenga Ishockey

Årsmøte i Vålerenga Ishockey 27.03.19.

Innkalling til ordinært årsmøte i Vålerenga ishockey

 

Onsdag 27 mars 2019- kl 18:00 i kafeen, ungdomshallen, Jordalsgate 12

 

Alle medlemmer over 15 år som har vært betalt medlem av klubben i minst 1 måned før årsmøte og som ikke skylder kontingent har stemmerett på årsmøte.

 

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede

  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 til å undertegne protokoll

  4. Gjennomgang av styrets årsberetning

  5. Gjennomgang av regnskap

  6. Behandle innkomne forslag

  7. Behandle budsjett

  8. Valg av styre

  9. Valg av klubbrevisorer

  10. Valg av valgkomite

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt  styret v/ Albert Collett eller Jeppe Arntzen senest 12 .03 2019 på epost post@vifbredde.no

Årsberetning, dokumenter og spesifisert saksliste vil være tilgjengelig på klubbens kontor 1 uke før årsmøte.

 

Vålerenga Ishockey

 

Albert Collett

Styreleder(sign)

 

Sosiale medier

Følg oss på Facebook Vålerenga Ishockey

 

Hovedsponsorer