Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening 20. mars 2019 kl. 1800 Brakka

Vålerengens Idrettsforening inviterer til årsmøte 20. mars 2019 kl. 1800 i Brakka.

 

Dagsorden

 

1.     Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

2.     Godkjenning av fullmakter

3.     Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen

4.     Styrets beretning

5.     Foreningens rolle og arbeidsoppgaver

6.     Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond

7.     Regnskap 2018

a.      Revisjonsrapport

b.     Godkjenning av regnskap og disposisjoner

8.     Innkomne forslag

9.     Fastsettelse av kontingent

10. Jordal Idrettspark og eventuelt andre idrettspolitiske spørsmål av betydning for klubbene v/Byrådsleder Raymond Johansen

11. Planer for utsmykking av Intility Arena og Nye Jordal Amfi v/Rune Hansen

12. Budsjett 2019

13. Valg

a.      Hovedstyre

b.     Komiteer og utvalg

c.      Revisor

d.     Ny valgkomité (styrets innstilling)

 

Sosiale medier

Følg oss på Facebook Vålerenga Ishockey

 

Hovedsponsorer