Vålerenga Ishockey

Politiattest

Politiattest

 

Politiattest

 

Krav om politiattest i Vålerenga Idrettsforening Ishockey Bredde

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I VIF Ishockey Bredde blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Styret v/ Jeppe Arntzen/ Anne-Mette Haraldsrud
e-post: jeppea@getmail/ annem-h@online.no
telefon: +47 98 20 62 16

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknadsprosedyre:

1: Den som plikter å fremlegge en politiattest, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før det kan søkes, må vedkommende få en bekreftelse fra politiattestansvarlige, Jeppe Arntzen/ Anne-Mette Haraldsrud, på at det foreligger et behov for en politiattest. Se vedlagte template som fylles ut av klubben.

2: Søknad om politiattest kan gjøres elektronisk på https://attest.politi.no/. For søknad per alminnelig post se idrettsforbundets sider https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styret v/ Jeppe Arntzen eller Anne-Mette Haraldsrud.
Vålerenga Idrettsforening Ishockey Bredde skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift